logo

Reanimatie

Reanimeren is te leren! Blijf niet langer een hulpeloos toeschouwer, maar zorg dat u zelf de vaardigheid van het reanimeren leert en onderhoudt.  IRP Training is de expert op het gebied van een reanimatie.

Algemeen:

Een Reanimatie Opleiding is gericht op primair levensreddende handelingen zoals reanimatie, beademing, het gebruik van de AED en bijvoorbeeld de stabiele zijligging en de Heimlich methode.

Reanimatie is de meest duidelijk levensreddende vorm van eerstehulpverlening omdat steeds vaker een reanimatie tot een positief resultaat leidt ook een zeer nuttige vaardigheid om aan te leren!

Programma:

Een reanimatiecursus bestaat uit het aanleren van een aantal protocollaire handelingen volgens protocol. De onderdelen bestaan uit:

  • Nadering en aanspreken
  • Controle ademhaling
  • Compressies (Reanimatie)
  • Beademing
  • AED Bediening
  • Stabiele zijligging

eventueel de Abdominal trust methode beter bekend als Heimlich.

Lesplanning:

De lesplanning is doorgaans een les van 3,5 uur waarin het protocol eerst doorgelopen wordt en daarna vooral veel geoefend met moderne apparatuur zoals AED-Trainers, Reanimatie-poppen met en zonder computergestuurde feedback en aanvullende materialen.

Varianten:

Varianten op de reanimatie opleiding volgen nog.