Opleidingen 4

Bedrijfs hulp verlener (BHV)

Een bedrijfshulpverlener (BHV-er) is verantwoordelijk voor het bestrijden van een beginnende brand, het verlenen van Eerste Hulp en het begeleiden van een ontruiming. IRP Training leidt u op tot de perfecte BHV-er volledig conform Arbowet Artikel 15 en eventueel aanvullende certificeringen.

 

Algemeen:

De Opleiding bedrijfshulpverlening is bij voorkeur specifiek. Wij kunnen hier voor uw bedrijf een passend maatwerk pakket voor verzorgen!
Tijdens onze standaard opleiding krijgt u een stuk reanimatie, een deel EHBO en een deel Brand en Ontruiming. Aanvullend kunt u bijvoorbeeld als kinderdagverblijf medewerker nog een stuk eerste hulp voor kinderen doen of als sportinstructeur sport en wandelletsel volgen.

Varianten BHV Cursus

Artikel 15 van de arbowet schrijft voor dat er rekening gehouden dient te worden met de specifieke bedrijfsrisico’s. IRP biedt hiervoor drie lijnen van bedrijfsspecifieke BHV’ers.

Deze worden hier onder verder uitgelegd als BLOK 1-3

Lesplanning:

De lesplanning is afhankelijk van de groep, maar doorgaans wordt er gestart met reanimatie onderwijs, hierna eerstehulp en daarna ontruiming.

Natuurlijk wordt er in deze opleiding veel kans gegeven om te oefenen met branden blussen en het reanimeren. Natuurlijk worden de verbanden voor bloedingen ook niet vergeten!

Programma:

U kunt de opleiding BHV in 1 of 2 dagen volgen of de losse modules volgen.

 • Reanimatie
 • Eerste hulp
 • Brand en Ontruiming
 • … Aanvullende branchespecifieke modules

Certificerings mogelijkheden

Alle door IRP Training gegeven opleidingen worden gegeven door gecertificeerde instructeurs van CIBOT, NIKTA, DAN of EFR of een van de vele andere certificeringsorganisaties.

De meeste hulpverleningscursussen van IRP Training worden afgesloten met een certificaat van de Nederlandse Reanimatieraad of CIBOT.

Indien gewenst dan is het ook mogelijk deze cursus af te sluiten met een certificaat van:

 • DAN (Divers Alert Network)
 • Emergency First Response
 • NIKTA
 • Code 95 registratie

BLOK 1 Maatwerk

IRP voldoet aan de richtlijnen voor het CIBOT maatwerkprogramma. In dit programma kan onze adviseur met u samen de menukaart opmaken aan de hand waarvan de BHV gecertificeerd word. Uw eigen veiligheidskundige of instructeur kan deze competentielijst goedkeuren en na een definitieve goedkeuring van het CIBOT word er een lesplan voorgesteld.

Op deze manier worden enkel de competenties getraind waar u ook daadwerkelijk behoefte aan heeft! Het is dan ook mogelijk als uw collega’s bijvoorbeeld alleen werken om de module reanimatie achterwege te laten. Immers alleenwerkers kunnen zichzelf niet reanimeren!

BLOK 2 CIBOT

CIBOT heeft een Modulaire BHV opleiding. Modules die binnen een half jaar afgerond worden kunnen als eenheidscertificaat gecertificeerd worden.

De basis bestaat uit:

 • Reanimatie
 • EHBO
 • Brand en Plaatselijk Incident Management

Deze kunt u aanvullen met:

 • Kinder Ehbo
 • Kinder Reanimatie
 • Sport en Wandelletsel
 • Watersport
 • Ademlucht
 • Zwembad Toezicht
 • Verkeers Incident Management
 • Module ploegleider
 • Diverse modules in ontwikkeling!

BLOK 3 NIKTA

NIKTA biedt een aantal vaste pakketten als BHV opleiding. Deze dienen daarom ook in een sessie (van 1 of meerdere dagen) voltooid te worden. Vrijstelling op basis van eerdere opleidingen is niet mogelijk.

 • Bedrijfshulpverlener
 • Bedrijfshulpverlener Kind en Omgeving
 • Kinderdagverblijf en gastouder (IKK)
 • BHV voor personenvervoer
 • Beheerder Brandmeldinstallatie
 • BHV voor de Rijn- Binnen en Kustvaart
 • BHV voor GGZ Instellingen
 • BHV voor petrochemie
 • BHV voor Evenementen

Instructeursopleiding BHV

IRP training geeft reanimatie instructeurs opleidingen namens:

 • Nederlandse Reanimatieraad
 • CIBOT (Certificeringsinstituut voor BeroepsOpleiding en Training
 • DAN (Divers Alert Network)
 • Emergency First Response
 • NIKTA
MEER INFO OVER DE INSTRUCTEURSOPLEIDING BHV